Szintetikus Motorolaj tulajdonságainak fejlesztése

Szintetikus motorolaj fejlesztésének trendje

A szintetikus motorolaj fejlesztése az autóiparban az alábbi szempontok alapján történik

szintetikus motorolaj összehasonlítása a normál motorolajjal

szintetikus motorolaj összehasonlítása a normál motorolajjal

Az autóipar véleménye szerint a környezet szempontjából a 10 mikrométernél kisebb kritikus átmérõjû korom (particulate matter, PM10), a benzol, a szénhidrogének és anitrogén-oxidok (mint a talajközeli ózon prekurzor vegyületei) tekintendõk kiemelt fontosságúaknak.

A korom (PM10)
Az ilyen kibocsátások 15%-áért tehetõ felelõssé a közúti közlekedés. Minthogy az EU-ban 2010-ben a levegõminõségi határértékeket a PM10 esetében a felére akarják leszorítani, erre az autógyártóknak is fel kell készülniük – még akkor is, ha legalábbis vitathatónak tartják azokat a vizsgálatokat, amelyek alapján ezt a drasztikus csökkentést elhatározták. A koromkibocsátás csökkentéséhez személyautók és kisteherautók esetében a motor teljes elektronikus szabályozására (ideértve a befecskendezési idõpontot, a kipufogógáz visszavezetését és a turbófeltöltés szabályozását is), nagynyomású befecskendezésre, új típusú égéstérre és központi befecskendezõfúvókára van szükség a motor oldaláról. A motorkonstrukció megváltoztatásával, ezirányú fejlesztésével egyidejűleg a szintetikus motorolaj fejlesztése is elengedhetetlenné válik. Ugyanakkor a kipufogógáz hatékony utókezelése is szükséges. Gázolaj esetében ehhez nagy teljesítményû oxidációs katalizátor, DENOX típusú nitrogén-oxid-megsemmisitõ egység és adalékolt koromszûrõ rendszer kell. A nagy dízelmotorral mûködô jármûvek (teherautók, buszok) helyzete még komplikáltabb. A „jobb” motorhajtóanyag-minõség, mindenekelõtt a csökkentett kén- és aromás-, fõleg poliaromás-tartalom önmagában 10-15%-kal csökkentette a koromképzõdést a német tapasztalatok szerint. Nagy bizonytalanságot okoz azonban a rendkívül kis szemcseméretû korom. Egy Erfurtban (volt NDK) 1991 óta végzett méréssorozat azt mutatja, hogy a korom mennyisége csökkent, de a részecskék száma nem, következésképpen az átlagos méret kisebb lett (ún. ultrafinom részecskék).Még nem tisztázták, hogy ezek szilárd anyagként vagy folyadékként viselkednek. Ennek abból a szempontból van jelentõsége, hogy belégzéssel a tüdõ alveoláris részébe kerülõ ilyen méretû szilárd anyag több mint 300 napig marad az emberi szervezetben, ha viszont folyadék, néhány nap múltán távozik. Szerencsére a dízelmotor-fejlesztéseknél azt tapasztalták, hogy a koromkibocsátás mennyiségének csökkenésével a részecskék darabszáma is csökken – ellentétben az általános tendenciával. Különösen igaz ez akkor, ha „kénmentes” és kis poliaromástartalmú gázolajat használnak motorhajtóanyagként. Távlatilag további javulást várnak a nagyobb cetánszámtól, az optimalizált molekula-összetételtõl, az adalékoktól és az optimalizált kenõképességtõl. Így a kipufogógáz csökkentett emissziós értéke csak a kenőképesség javításával oldható meg azaz a szintetikus motorolaj további fejlesztésével. Minthogy a benzol elérése bizonyítottan rákkeltõ (heveny nem nyiroksejtes fehérvérûséget okoz), a levegõben megengedett mennyisége csökkentendõ. A WHO ajánlása 10 μg/m3 , Európában ezt 2020-r0 5 μg/m3-re akarják leszorítani. A motorhajtóanyagokból eredô emissziócsökkenés a Szintetikus Motorolaj Programok hatására jelentős.

Kôolaj és Földgáz
Ezen szénhidrogének 50%-a származik Európában a közúti közlekedésbõl (az USÁ-ban 40%). Erre úgy lesz lehetõség, hogy csökkentik a benzolképzõdést az égéstérben, a kipufogógázt az új katalizátor jobban (benzol) mentesíti (a katalizátor gyorsabban éri el az üzemi hõmérsékletet), a párolgást aktívszenes szûrõkkel csökkentik az autóban és gõzvisszavezetéssel a kutaknál. Kell azonban az is, hogy a benzinekben csökkenjen a benzol és más aromások (melyek dezalkilezéssel benzollá alakulnak) koncentrációja. Ezek az intézkedések olyannyira eredményesek voltak, hogy Németországban a közúti közlekedésbõl származó benzolemisszió 60%-kal csökkent 2010-re. A közúti benzolkibocsátás csökkenése az olaj- és az autóipar együttmûködésének eddigi leglátványosabb eredménye.A szintetikus motorolaj fejlesztési trend ehhez a paraméterhez nem kapcsolódik.

Ózon
Errõl az anyagról nagyon megoszlanak a vélemények. Van, aki az emberi egészséget látja veszélyeztetve, van aki szerint a gabonatermés fog csökkenni, mások szerint a fákat fogja károsítani, ha nem csökkentik a megengedhetõ ózonszintet. Egyórás kitét esetén az USÁ-ban 235, Japánban 120μg/m3 a plafon (Európában 8 órás kitétre van megadva 110μg/m3). Az ózon csökkentésének elõfeltétele az, hogy tovább csökkenjenek prekurzor vegyületei (a szénhidrogének és a nitroxidok). Nagy dízelmotorok esetében a turbófeltöltés és a nagy nyomású befecskendezés tûnik ígéretes megoldásnak mechanikai oldalról.

Szén-dioxid
Ma általában a szén-dioxidot értik üvegházhatást kiváltó anyagon, noha több ilyen hatású vegyület is van. Hogy mennyire felelõs az éghajlatváltozásért, az ugyan vitatható, de tény, hogy koncentrációja a levegõben évi 1 ppm-mel nõ. A következmény pedig az, hogy a Föld 0,5–1 Celsius fokkal lett melegebb 100 év alatt. Az antropogén szén-dioxid emisszió évi 26–28 milliárd tonna, ennek mintegy 10%-a származik a közlekedésbõl. A kyotoi jegyzõkönyvben a legjelentõsebb országok ambiciózus célokat vállaltak fel a szén-dioxid csökkentésére. Minthogy globális kérdésrõl van szó, nagyon nem mindegy, mit csinálnak az alá nem írók. (Miközben Észak-Amerika, Európa és Japán talán tudja teljesíteni a kitûzött célt, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika növeli a kibocsátást úgy, hogy túlkompenzálja az elõbbi három csökkentését). A személyautók szén-dioxid-emissziója nagyjából azonos marad, és a haszonjármûveké is. Ez utóbbiaknál a növekvõ áruszállítást a jobb hatásfokú motorok kompenzálni tudják. Alapvetõ igény, hogy kisebb fogyasztású motorok készüljenek, aminek része a szintetikus motorolaj fejlesztés, a közlekedés legyen jobban megszervezve, és kisebb széntartalmú vegyületekbõl álljon a motorhajtóanyag. Ez utóbbi alapján pedig úgy tûnik, rövid távon a CNG földgáz töltőállomások építésére és használatára, hosszú távon a hidrogén elõretörésére lehet számítani.

Bízunk benne, hogy leírásunkat hasznosnak találta.

Köszönjük megtisztelő figyelmét, és várjuk Önt Olajdepo Raktáráruházunkban: 6000 Kecskemét, Szegedi út 88, illetve Webáruházunkban. Kollégáinkkal felvehetik a kapcsolatot az elérhetőség menüpontban.

Nagy Kft., az Olajdepo Kecskemét tulajdonosa

Szintetikus motorolaj - Olajdepo Kecskemét - Olcsó Motorolaj, Hidraulikaolaj, Zsír

Szintetikus motorolaj – Olajdepo Kecskemét – Olcsó Motorolaj, Hidraulikaolaj, Zsír